Projekty RPO

Nasz ośrodek uczestniczy obecnie w dwóch długoterminowych projektach
finansowanych ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO). Projekty te obejmują:

  • dodatkowe zajęcia wyrównawcze, kompensacyjne,
  • różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,
  • dodatkowe zajęcia z zakresu nauki języków obcych,
  • szkolenia i kursy zawodowe w 9 różnych branżach,
  • doradztwo, staże i praktyki zawodowe,
  • wycieczki edukacyjne,
  • remonty i wyposażenia, w tym m.in. utworzenie w MOW Trzebież kompleksu pracowni do zajęć zawodowych (stolarnia, prac. gastronomiczna, multimedialna, fryzjerska, remontowa), stworzenie nowoczesnej pracowni do nauki języków obcych, doposażenie klas, i inne,
  • kursy i szkolenia dla kadry, m.in. kursy językowe, studia podyplomowe, kursy związane przygotowujące do prowadzenia zajęć zawodowych.

Szczegółowe informacje o projektach w ramach RPO

Projekt „RPO 8.3” – doskonalenie kompetencji kluczowych wychowanków (…)

Pobierz Postęp rzeczowy 8.3, XLS, 22kB
POBIERZ - Postęp rzeczowy - projekt 8.3, XLS, 30kBPOBIERZ - Harmonogram wsparcia 2022 - projekt 8.3, XLS, 53kB

Projekt „RPO 8.6” – wzrost efektywności kształcenia zawodowego (…)

Przejdź do Projekt "RPO 8.6"