RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., informujemy, że

 1. administratorem Twoich danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży, ul. Wkrzańska 10; 72-020 Trzebież;
 2. w związku z obserwowaniem i Twoją aktywnością na naszym profilu na Facebook przetwarzamy Twoje dane, w następujących celach: komunikacji, promowania naszego dobrego wizerunku oraz budowania i utrzymania społeczności z nami związanej. Dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 3. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu i zgodny z wymogami ustawowymi,
 5. masz prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia realizację celu,
 7. odbiorcami Twoich danych osobowych są:
  – upoważnieni pracownicy MOW w Trzebieży, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  – podmioty przetwarzające – którym MOW w Trzebieży zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne.
  – podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;
 8. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
  malgorzata.gorka@ochrona.danych.osobowych.pl, tel.: 500 071 091